down

 

SHIPS

King Sethnakt (?) embarks on his last voyage; c 1100 BC


from Ancient Egypt, by Nicholas Reeves, Thames & Hudson, 2000

THE FIRST COFFIN WAS A BOAT

December 2009. Ingemar Nordgren, historieforum@kanalen.org, has an interesting comment, posted on 4th December, 2009, quote: "Om man utgår från den estniske arkeologen dr. Vello Lôugas i hans artikel Kontakter mellan Skandinavien och Östeuropa innan vikingatiden så framgår det att finsk-ugriska stammar levde i övre och mellersta Volgaområdet vid slutet av bronsåldern och under förromersk järnålder, och att det redan då finns spår av direkta kontakter med Skandinavien. Detta särskilt i Mari regionen. På 1970-talet utgrävdes ett välbevarat gravfält, Achmulovagravfältet, där det finns över 1000 gravar som dateras till 800-500 f.Kr. Det är slätmarksgravar med skeletten inneslutna i skeppsformade trästrukturer. Gravar med samma utformning är bara kända på Gotland och Östersjökusten fast skeppen där också ibland är ovan mark. Han antar jämväl att de första kontakterna mellan östgoter och finsk-ugriska stammar var i denna region under romersk järnålder.(Götiska minnen 113 , Lidköping 1992, s.125-26)"

Quote: "In the 1970s a field of well-preserved graves was excavated in the Mari region. In the Achmulova graveyard there are over 1,000 interments, datable to 800-500 BC. These are levelled graves, with the skeletons encased in boat-shaped wooden structures."

Google Dr Vello Lôugas.

The traffic from here was South-North-South, to Gotland, and the Baltic coast; up the well-way of the Volga, from Astrakhan to what is now St Petersburg.

bird   divide   god   man   other   sea   sun

next ship

index of picture collages

main index

top

© Charles Harrison Wallace 2000/2009
all rights reserved